Montované domy - BlueReality.sk

Montované domy

V cene rodinného domu je zahrnuté

19% DPH, projektová dokumentácia, doprava, lešenie, stavebný výťah a ostatné zariadenia staveniska, ubytovanie montérov a toaleta na pracovisku, kontajner na odpad a odvoz stavebného odpadu.

V cene nie je zahrnutý

pozemok, základová platňa, prípojky k inžinierskym sieťam, komín, krb.