Ekologické a ekonomické montované domy – BlueReality.sk – predaj a prenájom nehnuteľností v okolí Prešova

Bývajte ekonomicky a ekologicky!
Nízkoenergetické montované domy


Montované domy sú v zahraničí veľmi populárne. V Severnej Amerike tvoria takmer 80% a v Európe približne 50% realizovaných novostavieb. Napriek tomu, že montované domy majú v porovnaní s domami postavenými klasickým spôsobom veľa výhod, ich zastúpenie je u nás pomerne malé.

Montovaný dom sa zväčša fabricky vyrobí vo výrobnej hale a na stavenisku sa realizuje len montáž jednotlivých dielcov. Od ostatných domov sa odlišuje stavebným postupom. Materiály môžu byť ľubovoľné a v rozličných kombináciách.

Montované domy včera a dnes

Po mnohých zlých skúsenostiach z minulosti, keď sa kládol dôraz len na jednoduchú a rýchlu montáž a zabúdalo sa na zvukové a tepelné vlastnosti konštrukcií, sa u nás zakorenila nedôverčivosť k tomuto stavebnému postupu. Nedokonalosť starých montovaných domov známych ako Okál, ako aj prefabrikovaná výstavba sídlisk zanechali hlbokú stopu v mysli obyvateľov.

Napríklad aj slovo panel, ktoré označuje plošné dielce určené na montáž, a nie samotný materiál, vyvoláva nepríjemné, ale mylné asociácie. Podobne je to aj pri pojme montovaný dom, ktorý vyvoláva predstavu dočasnej, provizórnej a subtílnej stavby. A pritom dnešná generácia montovaných domov predbehla dokonca aj klasický spôsob výstavby, a to najmä v požiadavkách na:

 • tepelný odpor, kde sa dosahujú hodnoty vysoko prekračujúce minimá určené normou,
 • ekologickú nenáročnosť – v montovaných domoch sa používajú prírodné materiály s optimálnymi vlastnosťami pre ľudské zdravie,
 • časovú nenáročnosť – vďaka fabricky vopred vyrobeným dielcom, premyslenému spôsobu výstavby a vylúčeniu mokrých procesov možno dielo odovzdať už v priebehu niekoľkých týždňov od začatia stavby,
 • finančnú nenáročnosť – presné kalkulácie, možnosť financovať stavbu v etapách, úspora energie a času, ktorý znamená peniaze.

Výroba montovaného domu

Moderné poloautomatické linky v halách stavebných firiem vyrábajú za pomoci remeselníkov celé obvodové steny, priečky a stropy, prípadne jednotlivé prvky a dielce, do ktorých sa niekedy montujú aj rámy okien. Stavebné dielce sa potom vozia na stavbu a žeriavom sa osádzajú a ukotvujú do vopred pripravených základov. Za jeden až tri dni možno zhotoviť hrubú stavbu.

Čas sú peniaze

Montáž sa uskutočňuje dvojakým spôsobom:

 • z dielcov s rozmermi jedného podlažia a so šírkou približne jeden meter,
 • z veľkorozmerných dielcov, ktoré potom tvoria celú obvodovú stenu.

Najprv sa musia zhotoviť základy alebo spodná časť stavby. Ak je táto fáza hotová, začína sa realizovať samotná horná stavba. Obvodové steny, niekedy už s osadenými oknami, možno postaviť za jeden až tri dni (pri veľkosti bežného rodinného domu). Potom sa montujú vchodové dvere, realizuje krov, zhotovujú inštalácie, nasleduje vyhotovenie povrchových úprav stien a stropov, montáž podláh a kúrenia. Už týždeň po začatí prác sa môže kúriť. V nasledujúcich dňoch sa zhotovujú dlažby a obklady kúpeľne a kuchyne, v izbách sa kladie nášľapná vrstva podláh (parkety, keramika, linoleum), osádzajú sa vnútorné dvere a o tri až šesť týždňov možno hotový dom odovzdať majiteľovi do užívania. Termíny stavebných prác sa pri jednotlivých stavebných firmách môžu, samozrejme, líšiť.

Výhody a nevýhody montovaných rodinných domov

Medzi výhody patria:

 • výrazná časová a v dôsledku toho aj finančná a energetická úspora,
 • ekologickosť a úspora pri výrobe materiálu,
 • záruka pevnej ceny,
 • možnosť zmluvne dohodnúť určitý stupeň rozostavanosti,
 • harmonogram prác na stavbe sa ráta na hodiny,
 • dodávka a montáž od jedného dodávateľa,
 • vzorové domy možno vidieť naživo,
 • firmy poskytujú garanciu dva až tri roky aj bezplatný zákaznícky servis,
 • zabudovanie inštalačných rozvodov (elektriny, vody, kanalizácie, telefónu) priamo v jednotlivých dielcoch,
 • úspora úžitkovej plochy vďaka menšej hrúbke konštrukcie,
 • presnosť v detailoch, ktorá sa na stavbe nedá dosiahnuť,
 • možnosť stavať počas celého roka, keďže takmer úplne odpadajú mokré procesy, ktoré najviac spomaľujú výstavbu.

Montovaný dom má aj nevýhody:

 • dielo nie je vždy originálom (nemusí byť pravidlom),
 • dispozícia sa pri niektorých typoch nedá realizovať presne podľa požiadaviek investora,
 • niekedy sa stavia na mieste, kde sa nehodí do širšieho kontextu prostredia,
 • niekedy nie je dodávateľ hornej stavby a základov ten istý, preto sú základy zbytočne predimenzované (niekedy stačí zakladanie na základových pätkách),
 • pri niektorých typoch ľahkých konštrukcií chýba akumulačná vrstva, ktorá by zachytávala vytvorené teplo. Vtedy sa odporúča vyhotoviť podlahy alebo aspoň niektoré steny mokrým procesom – teda murované, prípadne betónové alebo kamenné.

Rozdiely pri výstavbe murovaného a montovaného domu

Klasický postup výstavby domu závisí od tzv. mokrých procesov. Mokré procesy, napr. betónovanie základov a stropov, liatie poterov a omietanie, si vyžadujú predpísaný čas schnutia. Preto dokončovacie práce nezriedka trvajú aj dvakrát dlhšie ako hrubá stavba. Mokré procesy zdržujú ostatné stavebné práce na stavbe, a preto stavba rodinného domu trvá pomerne dlho. Hrubú stavbu treba navyše nechať prezimovať pre sadanie stavby, ktoré je po zime najvýraznejšie. Zvýšená vlhkosť v miestnostiach po ukončení stavebných prác sťažuje dýchanie a prirodzené odparovanie vody z ľudského tela. A napokon, do čerstvo vymurovaných stien treba sekať drážky a otvory na elektroinštalácie, kúrenie a zdravotnú techniku.

Pri montovaných domoch akýkoľvek mokrý proces odpadá, vďaka čomu rastie produktivita práce na stavbe a šetrí sa čas. Kvalitné dielenské vyhotovenie detailov stykov konštrukcií, ktoré sú pri klasických domoch niekedy problematické, zabraňuje tvorbe tepelných mostov a nasledujúcich tepelných únikov cez konštrukciu. Tepelný odpor stien montovaných domov má nadštandardné hodnoty. Obvodové steny montovaných domov majú v niektorých prípadoch v porovnaní s klasickými tehlovými stenami len polovičnú hrúbku. Montované domy sú ľahké stavby, preto výrazne nesadajú a nie je nutné nechať ich prezimovať. Ak náhodou stavba predsa len sadne, jej sadnutie je na rozdiel od murovaných domov celistvé.

Časová a finančná nenáročnosť montovaného domu sa deklaruje na základe presných kalkulácií stavebných prác. Úspora energií sa dosahuje na stavenisku, ale aj počas prevádzky domu.

Na našich stránkach Vám ponúkame pestrú ponuku montovaných domov od niekoľkých slovenských výrobcov, teda s rôznymi cenovými ponukami a zároveň aj spôsobmi ich dodania / montáže. Z toho dôvodu sú v sekciách montované domydomy.

Film o výstavbe – pripravujeme

V prípade, ak by ste mali záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať emailom na info@bluereality.sk alebo telefonicky na číslach: 0911 269 441, 0911 269 482